30.11.10Κι εγώ κι εσύ

υπολείμματα των πρωτόπλαστων, 

που κάποιος ονόμασε "ανθρώπους"