19.9.10
Με ξεκούφαναν τα δάκρυά σου.
Είμαι εδώ. 
Είμαι εκεί.
Γύρω σου.
Μέσα σου.