27.9.10Ανάμεσα στα δάχτυλα κρύβω το πρόσωπό μου,

να το χαϊδεύεις όταν το χέρι μου κρατάς.


Μη με κοιτάς.


Ποτέ δεν μπόρεσα να σου κρυφτώ

κι οι τελευταίες μέρες με σκοτώνουν.27.9.2010

N.M.Σ.