10.4.10



Μαρία


Δάχτυλα πετρωμένα και το πλευρό μισό,

με υποψία ελπίδας.

Ό,τι γράφτηκε ν' αγγίξω,

χρυσός ή στάχτες ·

κι όλα τα καλοκαίρια μου χιονίζει.

Δεν σταματά ποτέ η πτώση στον γκρεμό μου

κι ας μ' είπε κάποτε ο παπάς Μαρία.


10.4.2010

Ν.Μ.Σ.