12.4.10
Αν παίζεις τέτοιους ρόλους
 μωρό μου
μάθε να αντιμετωπίζεις και τις συνέπειες......με αξιοπρέπεια.