12.2.10Με κυνηγάς κι εγώ φεύγω. 

Πάλι

και πάλι 

και πάλι 

και πάλι 

και πάντα.
Κι όταν έρχομαι, φοβάσαι.