19.11.11


Δια ταύτα


Δυσοίωνοι οι χρόνοι μας·

πουθενά δεν συναντιούνται στο παρόν.


Αλεξικέραυνα τα κορμιά,

γι' ακόμη μια φορά,

χωρίς περιττά ξεγυμνώματα.


Καθόλου σίγουρα,

με αιωρούμενα αν,

μας κυβερνούν

κι οι τύχοι με το μέρος μας ξανά,

αγαπημένε.


19.11.2011

Ν.Μ.Σ.