12.10.10
Πες μου. 

Πώς μπορείς να απωθείς, ό,τι πιο πολύ ποθείς;