30.8.10


Α-συκης


Διατίθενται φύλλα συκής, 

να ντυθεί ο κυνισμός.


Προδοσίες στους αιώνες τιμημένες 

-δοξασμένες κατά το δοκούν-

ποιον καρτερείτε;


Σκουλίκια οι καρποί της 

κι αγχόνες κρεμασμένες στα κλαδιά της, 

για στολίδια.


Τέταρτο απ' το μισό μου θα σου δώσω,

να πλάσεις πάλι την παγίδα απ' τα πλευρά μου

και το ψέμα.


16.8.2010

Ν.Μ.Σ.