22.6.10ΑΝ...

(ν)

ΑΝ...


              ΑΣ  σωπάσω...