16.11.09




Έτσι είναι οι άνθρωποι...






























Διαφορετικοί.