9.11.09

Δε φτάνει η αναπνοή. Μισή. Κι ύστερα μαύρο μόνο.