7.11.09


 10 χρόνια, 3.653 μέρες, 87.672 ώρες, 5.260.320 δευτερόλεπτα. 
Απίστευτο...