9.1.11


Παντρέματα


Περισσεύματα ανεξήγητων λέξεων

συνθέσεις μυστικές 

χορεύουνε τα σύμφωνα

ίπτανται οι κραυγές

κι ανάμεσα στα σκέλια

μεθυστικοί μακρόσυρτοι οργασμοί.

Λευκά χαρίσματα 

στερημένες αμαρτίες κόκκινες

ξεχύνεται το μαύρο απ' τις κόρες στα σεντόνια.


Ένωση μαγική

η παλέτα του αδύνατου.


9.1.2011 

Ν.Μ.Σ.