1.1.11Τι το καινούριο έχουν οι μέρες μας;
Διάολε!
Όλα συνέχεια μυρίζουν και σαπίλα ...