24.12.10


Πάντα το δεύτερο μοντέλο είναι πιο εξελιγμένο,
Αδάμ.