16.12.10
ΑλφαΒηταΓαμαΔελταΕψιλονΖητα
Ητ(τ)αΘηταΙωταΚαπαΛαμδαΜιΝιΞιΟμικρονΠιΡο
ΣιγμαΤαυΥψιλονΦιΧιΨι
Ωμεγα