26.11.10


Να είμαι μαζί σου, 

δρόμος 

σε όλο το ταξίδι.


Να σου κρατώ παρέα στις στροφές και τις βαρετές ευθείες.


Να μην υπάρχουν διαδρομές ελευθερίας δίχως εμένα.


Να πατάς επάνω μου,

να σ' οδηγώ 

και δεμένοι σ' όλο το ταξίδι,

κοινό να έχουμε προορισμό. 


Να ανεβάζουμε ταχύτητες και μαζί να τις ρίχνουμε. 


Να λιώνεις σε κάθε πληγή που θα χαράζεις στο είναι μου.


Να με πληγώνεις

κι - ίσως - εξαιτίας μου να ξεψυχάς.


Για 'μενα.


Το δρόμο σου.