3.11.10
Εν ειρήνη


...και σκίρτησαν οι στεναγμοί μου όλοι.

Και τους καημούς 

τους έφτυσα,

να ενωθούν με χώμα.


Ό,τι σωστό αναπαύθηκε

κι η ανάγκη μου ξεψύχησε σ' ένα σταυροδρόμι.


3.11.2010

Ν.Μ.Σ.