6.10.10


Αχ,
πώς μ' αρέσουν οι απαγορευμένοι καρποί!