25.11.09

Κατέβασε τα στόρια. Είναι δύσκολοι οι καιροί και δεν μπορούμε αλλιώς. Άνοιξε μόνο τα παραμύθια να κρυφτούμε εκεί. 


Mαζί.“Για πάντα”